തിടമ്പെടുക്കാൻ പോയ കൊമ്പൻ വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞ് വീണ് ചെരിഞ്ഞു

നിരവധി ആന കൊലപാതക കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒന്നായിരുന്നു എഴുപത് വര്ഷം മുന്നേ നടന്ന ഒരുസംഭവം ഉത്സവത്തിന് പോകുന്ന വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞ് വീണ് കൊമ്പൻ ചെരിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആയിരുന്നു നാട്ടുകാരെ വിറപ്പിച്ചതും വിഷമിപ്പിച്ചതും , ആന തിടമ്പെടുക്കാൻ പോയ കൊമ്പൻ വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞ് വീണ് ചെരിഞ്ഞ സംഭവം ആണ് ഇത് , എന്നാൽ ആനകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ആണ് ഉള്ളത് , സാധു ആയ കൊമ്പൻ ആയിരുന്നു ചെരിഞ്ഞത് , പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ ഒരു നിറസാന്നിധ്യവും ആയിരുന്നു ഈ ആന ,

എന്നാൽ എല്ലാവരെയും പിരിഞ്ഞു പോയത് വളരെ അതികം ദുഃഖം തന്നെ ആയിരുന്നു , എന്നാൽ വളരെ ദാരുണം ആയ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആയിരുന്നു അത് , ആനകൾക്ക് എന്തെകിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആനപ്രേമികൾക്ക് വളരെ വിഷമം തന്നെ ആണ് , ആന തളർന്നു കിടന്നതോടെ ആരോഗ്യ നില പരിശോധിക്കാൻ ഡോക്ടർ വരുകയും ചെയ്തു , തുടർന്ന് ആണ് ആന ചെരിഞ്ഞത് , വളരെ അതികം ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നു ഇത് , അച്ചു എന്ന ആന ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *