കണ്ണീരോടെ അവന്റെ വിടവാങ്ങൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാപ്പാന്മാർ

ആനകേരളത്തിലെ ആനകളെ ഇഷ്ടം ഉള്ളവര് ആണ് നമ്മളിൽ പലരും എന്നാൽ ആനകളെ ജീവന് തുല്യം ഇഷ്ടം ഉള്ളവർ തന്നെ ആണ് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും, അതുപോലെ ആനകളെ സ്വന്തം ജീവന് തുല്ലിയം സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് , അതുപോലെ തന്നെ ആണ് പാപ്പാന്മാരും , ആനയും പപ്പനും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ബന്ധം ഉള്ളവർ തന്നെ ആയിരിക്കും , ആനയും പാപ്പാനും തമ്മിലുള്ള അപൂർവ്വമായ പല സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെയും കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു കഥയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാക്കുന്നത് പപ്പനും ആനയും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ബന്ധം ഉള്ളവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ,

 

 

എന്നാൽ ആനകൾ ചെരിഞ്ഞ വാർത്തകൾ എല്ലാവരെയും സങ്കടത്തിൽ ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു വാർത്ത തന്നെ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത് , ആനപ്രേമികളെ വളരെ അതികം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം താനെ ആണ്, എന്നാൽ ആന കേരളത്തിലെ തന്നെ വലിയ ഒരു ആന തന്നെ ആയിരന്നു , വളരെ അതികം ആരാധകർ ഉള്ള ഒരു ആന തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എല്ലാവരെയും സങ്കടത്തിൽ ആക്കുകയും ചെയ്‌തു , എന്നാൽ ഈ കാര്യം തന്നെ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ആയികൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *