ആനയെ തൊടാൻ നോക്കിയ പെൺകുട്ടി ദുരന്തം വരുത്തുന്ന മണ്ടത്തരം

ആനയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ഒരാൾ ആണ് ആന പാപ്പാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനകളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനു അതീവ പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ കൂടെ ആയിരിക്കണം ഒരു പാപ്പാൻ. ഒരു ആന അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇടഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉള്ള കുറുമ്പ് കാണിച്ചാലോ ഒക്കെ പാപ്പാൻ നിയന്ധ്രിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ശകാരിച്ചാലോ മാത്രമേ ആന അനുസരിക്കുകയുള്ളു. മറ്റാര് പറഞ്ഞാൽപോലും ആന അത് ചെവികൊണ്ട് എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് പാപ്പാൻ മാർ ഇല്ലാതെ ആനയുടെ അരികിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത്.എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടം താനെ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നതു ,ആനകൾ ഇടയനും കാരണം ആവുന്നു ,

 

ആനകൾ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അങിനെ ആനകളുടെ അടുത്തേക്ക് പാപ്പാന്മാർ ഇല്ലാതെ പോയ ചേച്ചിമാർക്ക് ആന കൊണ്ടുത പണി ആണ് ഇത് , പാപ്പാന്മാർ ഇല്ലാതെ ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ആന തുമ്പികൈ കൊണ്ട് ആകാരമിക്കുന രംഗങ്ങൾ ആണ് ഇത് , വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ആണ് , ആന ഒരു വന്യ ജീവി ആണ് എന്ന ഒരു ബോധം ഒന്നും ഇല്ലാതെ താനെന്ന ആണ് ആണ് ഈ സ്ത്രീകൾ ആനയുടെ അടുത്താൽ പോവുന്നത് , അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആണ് ആനകൾ ആക്രമിക്കുന്നതും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *