കൊമ്പൻ ശിവകുമാർ ചെരിഞ്ഞു. ആനക്കേരളത്തിന് തീരാനഷ്ടം

ആനകളുടെ മരണം കേരളത്തിന് ഒരു തീരാ നഷ്ടം തന്നെ ആണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ആനകൾ നിരവധി ആണ് , ആനകൾക്ക് വലിയ ഒരു ആരാധകർ തന്നെ ആണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളത് , എന്നാൽ ഓരോ ആനക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് വളരെ അതികം വിഷമം ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ,
കൊമ്പൻ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ശിവകുമാർ ചരിഞ്ഞു. ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയാണ് ശിവകുമാർ.

ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 70 വയസ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ആനയ്ക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ആന കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നു എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ വീണു പോയിരുന്നു. അന്ന് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആനയെ ഉയർത്തിയത്. അതിന് ശേഷം ആന ചികിത്സയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നിട് ആന ചെരിഞ്ഞു എന്ന വാർത്ത ആണ് വരുന്നത് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ പ്രമുഖ അനാകൾ നിരവധി ആണ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *