ഇടഞ്ഞ ആന കെട്ടിയിട്ട കയർ പൊട്ടിക്കുന്നു

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആനകൾ എപ്പോളും വളരെ കൗതുകം ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെ ആണ് , ആനകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും നിരവധി ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ . കേരളത്തിലെ എന്നല്ല എല്ലാ   ആനകൾ എന്നും നമ്മൾക്ക് പേടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജീവി ആണ് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്ന ഒരു പ്രശംസയും ആനകൾക്കു ഉണ്ട് , എന്നാൽ ആനകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ഉണ്ട് , എന്നാൽ ഒരു പരുത്തി വിട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കാറില്ല  ,
ആനകൾ ചിലപ്പോൾ അപകടകാരികൾ അവരും ഉണ്ട് , 

കുറെ സംഭവങ്ങൾ ആണ് ആന ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു അപകടം തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ആന ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ,  ആന അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഇടയുകയും അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരെയും ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ അക്രമാസക്തമായ അന്തരീക്ഷം ആയിരുന്നു അവിടെ, അതുപോലെ ആനയെ തളച്ച കയർ ആന വലിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം ആനകൾ എന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരു പേടി സ്വപ്നം താനെന്ന ആണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം, തന്നെ ആണ്, കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *