കാട്ടാനയെ കണ്ടു പേടിച്ചോടിയ ചേച്ചി വീണു

പൊതുവെ കാട്ടാനകൾ കൂട്ടം ആയി പോകുമ്പോൾ ആക്രമിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റയ്കൾ മാത്രമേ ഇത്തരതിൽ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ ആക്രമിക്കാറുള്ളു. എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞത് എല്ലാം തെറ്റി പോയി എന്ന് തോന്നി പോകുന്ന ദൃശ്യം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ വനമേഖലയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാടുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പാതയിലൂടെയും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പല തരത്തിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്നു വരാം.

ആനകൾ ഇടഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ച തന്നെ ആണ് എന്നാൽ അത് കാട്ടാന ആവുമ്പോൾ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് അത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങിനെ ആണ് എന്നൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെയും ആക്രമണം വളരെ അധികം നമ്മളുടെ ജീവനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത്തരത്തിൽ കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിച്ച ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടം കണ്ടോ. ആനയെകണ്ടു പേടിച്ചോടിയ ചേച്ചി വീണു, പക്ഷെ ഓടി രക്ഷപെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ആണ് ,കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/22eJk0n3X-U

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *