കുംകി ആനകൾ കാട്ടിലേക്കു ഓടിച്ചുവിട്ട ഒറ്റയാൻ

ആനകളെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് ആനകളെ ഇഷ്ടം ഇല്ലത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഇല്ല , ആനകളെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ യുവാക്കളും മറ്റും വളരെ വലിയ ഒരു ആവേശം തന്നെ ആണ് ആനകൾ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആണ് , ഉത്സവ പറമ്പുകൾ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കൊമ്പന്മാരെ കാണാനായി ഒരുപാട് പേരാണ് എത്തുന്നത്. നിരവധി ഉത്സവങ്ങൾ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി മാറ്റേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ കാട്ടാനകൾ ഒറ്റയാനയെ ഏന് നമ്മൾ വളരെ അതികം ഭയക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആന നമ്മളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് , ആന ഇടഞ്ഞു പ്രശനം ഉണ്ടായതു , ഒരു ഒറ്റയാന് ആണ് ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് , എന്നാൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് കുംകി ആനകളെ ഇറക്കി ഒറ്റയാനയെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അത് നടനിലെ , എന്നാൽ ആ കുംകി ആനകളെയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/LLA93Ea62Yc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *