മരങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർന്നാൽ കൂടുതൽ ദോഷം കടം ഒരിക്കലും മാറില്ല

വളരും തോറും വീടുകളിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന ചെടികൾ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഈ മരങ്ങൾ വളർന്നാൽ കൂടുതൽ ദോഷം കടം എന്നിവ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥകളും ഉണ്ടായേക്കാം , ഈ മരങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടു മുറ്റത്തു വളർന്നാൽ നമ്മളുടെ വീടിനും മറ്റും ദോഷം തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫലം , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഉള്ള പല ചെടികളും മരങ്ങളും ഉണ്ട് , ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി ഒന്നും അല്ല വളർത്തുന്നത് എന്നത് തന്നെ ആണ് പ്രിത്യേകത. എന്നാൽ ചില മരങ്ങൾ ഒക്കെ വീടിനു ദോഷവും സൃഷ്ടികരും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ ദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതു മാത്രം വരുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നു കൊറച്ചു ചെടികൾ ആണ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക് മനസിലാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുക. ചില വൃക്ഷങ്ങൾ പുരയിടത്തിൽ നിന്നാൽ മംഗളകരമായ ഫലങ്ങൾ വീട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസം പൗരാണികർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

 

അശോകം, വേപ്പ്, കൂവളം, നെല്ലി, ഇലഞ്ഞി, വഹ്നി, പുന്ന, നെന്മേനി വാക, ദേവദാരു, പ്ലാശ്, ചന്ദനം, ചെമ്പകം എന്നിവ മംഗളദായകമായ വൃക്ഷങ്ങളിൽ ചിലതാണ്. അതുപോലെ ചില വൃക്ഷങ്ങൾ വീടിനു അത്ര ഉത്തമമല്ല. കരിങ്ങാലി, മുരിക്ക്, എരിക്ക്, കാഞ്ഞിരം, താന്നി എന്നീ വൃക്ഷങ്ങൾ ഗൃഹ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്നത് അശുഭമാണെന്നും പറയുന്നു. ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ വീടിന്റെ ചുറ്റുവളപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇവ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതിനു പകരം അതിനു സമീപം തന്നെ ശുഭവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് ദോഷഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഉയരം കൂടിയ വൃക്ഷം ഗൃഹത്തിനു സമീപം പാടില്ല. എന്നാൽ ഏതെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങൾ ആണ് ഗുണം തരുന്നത് എന്നും ഏതെല്ലാം ആണ് ദോഷം തരുന്നത് എന്നും വീഡിയോ കണ്ടു മനസിലാക്കാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *