ഈ നാളുകാരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത്

ഈ നാളുകാരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് ദേഷ്യം വന്നാൽ പിന്നെ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല . ഈ നക്ഷത്രക്കാർ തോൽപിക്കാൻ ആരും നോക്കണ്ട , കോപത്തിൽ എന്നും ഒരു പാടി മുന്നിൽ ആണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ , ഈ നക്ഷത്രക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആകുകയോ , സങ്കട പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അവർക്ക് നാശം ആയിരിക്കും ഫലം , ഈ നക്ഷത്രജാതകരോടെ നന്നായി പെരുമാറാൻ നോക്കണം , ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഭാഗ്യ ശാലികൾ ആണ് , ആരെയും ഉപാദാരവിക്കാറില്ല . പുണർതം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കോപം കൂടുതലായിരിക്കും. വളരെ വേഗം കോപിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും ഇവർ. ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ആരോടായാലും തുറന്നു പറയാൻ ഇവർക്ക് ഒരു മടിയും കണില്ല.

ഏതു കാര്യത്തിന്റെയും നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ള ഇവർ പൊതുവേ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല. ധാർമികവും മതപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് താൽപര്യം കൂടുതൽ. പരോപകാരികളായ ഇവർ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരിക്കും.മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളും മറ്റും അവർ നിസാരം ആയി എടുക്കുകയും ചെയ്യും , എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള നിരവധി നക്ഷത്രക്കാർ ആണ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *