ആനയെ കാണാന്‍ പോകുകയാണ്, പറ്റിയാല്‍ ഒരെണ്ണത്തിനെ വാങ്ങിയിട്ടേ തിരികെ വരൂ’ കത്ത് വായിച്ചു ഞെട്ടി അച്ഛൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *