വെളുത്ത മുടിയിഴകൾ കറുപ്പിക്കാൻ ഇവ മാത്രം മതി

ഇന്നത്തെ കാലത്തു എന്ന് അല്ല എല്ലായിപ്പോഴും നമ്മളുടെ മുടിയുടെ സംരക്ഷണം വളരെ പ്രധാന പെട്ട ഒന്നു തന്നെ ആണ് , മുടി സംരക്ഷണം എന്നത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യം ആയി ചെയ്യണ്ട ഒരു കര്യം ആണ് , സ്ത്രീകളിൽ ആണ് ഈ മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക് എല്ലാം പരിഹാരവും ഉണ്ട് , എന്നാൽ കൂടുതൽ ആയി എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശനം മുടി നിറം കുറവ് എന്നാണ് , എന്നാൽ അതിനു പ്രകൃതിദത്തം ആയ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗം ഉണ്ട് , മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും മുടി നല്ല ഉള്ളോടെ വളരാനും വിറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ, ഇത് മുടി വേഗത്തിൽ നരയ്ക്കുന്നത് തടയാനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ചിലർക്ക് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വേഗത്തിൽ മുടി നരയ്ക്കാനും ആരംഭിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ മുടിയെ അലട്ടാതെ മുടി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നല്ല കറുകറുത്ത് ഇരിക്കാൻ വിറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്തം ആയ രീതിയിൽ ആണെന്ക്കിൽ നമ്മളുടെ മുടിക്ക് വളരെ ഗുണം തന്നെ ആണ് , നമ്മളുടെ പ്രാകിരീതിയ്ൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് നല്ല ഒരു ഹെയർ കളർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും കഴിയും , മാതള നാരങ്ങയുടെ തൊലി , ചെമ്പരത്തി ഇല , എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു നിർമിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെ ആണ് ഇത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *