ഈ ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ കറകളും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വൃത്തിയാക്കാം

നമ്മളുടെ വീടിൽ സാധാരണ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ആണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം അഴുക് പിടിച്ചു കിയ്ക്കുന്നത് പതിവ് ആണ് , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അഴുക് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്ക് നല്ല  നഷ്ടം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് , അതുപോലെ അപകടം ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത ഏറെ ആണ് , തീ കുറഞ്ഞു മാത്രം ആണ് കത്തുന്നത് ഇതിലുടെ കൂടുതൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾക്ക് നഷ്ടം ആവുന്നു ,ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ബർണർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ  വളരെ അതികം  ബുദ്ധിമുട്ടാറുള്ളവർ ആണ്  .എന്നാൽഇതിനു എല്ലാം ഉത്തമ പരിഹാരം തന്നെ ആണ് നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ,എന്നാൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ മാത്രം അല്ല , നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള പല വസ്തുക്കളും അഴുക്ക് പിടിച്ചു നശിച്ചു പോവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് , എന്നാൽ അത് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് വൃത്തി ആക്കി എടുക്കാനും കഴിയും ,

Wd40 എന്ന ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏലാം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് , ഗ്യാസ് സ്റ്റോവ് ബർണർ മൊത്തമായി എളുപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തു എടുക്കാനും കഴിയും  . ഈ രീതി ചെയ്താൽ ഗ്യാസ് ബർണർ നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടും എന്നത് മാത്രമല്ല, അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹോൾസ് എല്ലാം തുറക്കുക വഴി തീ നല്ല വണ്ണം കത്താനും സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ അടുക്കളയയിലെ എല്ലാവിധ കറകളും നമ്മൾക്ക് ഇളക്കി കളയാനും ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു ,എന്നാൽ എന്നിങ്ങനെ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് വീഡിയോയിൽ വിശദമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കണ്ടു നോക്കൂ.. തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *