പാപ്പാനെ ആന മതിലിൽ അടിച്ചു കൊന്ന സംഭവം

ഇടഞ്ഞ ആന പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ധാരാളം ആനകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. സ്വഭാവത്തേക്കാർ ഉപരിയായി കാണാൻ ഉള്ള ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് ആനകളെ ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നത്. കരയിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പം ഉള്ള ജീവിയാണ് ആന എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ടുനിൽക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ആന എന്നത് അറിയാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ വലിപ്പം കൊണ്ടും പ്രവർത്തികൊണ്ടും ഒരുപാട് കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ആന. എന്നാൽ ആനകൾ പപ്പനും തമ്മിൽ വളരെ നല്ല ഒരു ബന്ധം ഉള്ളത് ആണ് എന്നാൽ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് ,

എന്നാൽ അങിനെ ആനകൾ ഇടഞ്ഞ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശനം തന്നെ ആണ് ഇത് , ആനയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് ആന ഇടഞ്ഞത്‌ , തുടർന്ന് ഇടഞ്ഞ ആന പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ആണ് ചെയ്തത് , ഇതുപോലെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് , വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ആണ് ആനകൾ പിടയുന്നത് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ അപകടം പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആവുന്നത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *