സൂര്യഗ്രഹണം ഈ 11 നാളുകാരുടെ ജീവിതം രക്ഷപെടും

ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും അശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രഹണ കാലത്ത് ആരും മംഗള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും പോലും നിഷിദ്ധമാണ്. ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം ഒക്ടോബർ 14-ന് സർവ പിതൃ അമാവാസി നാളിൽ സംഭവിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകില്ല. ഇന്ത്യൻ സമയം അനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ 14ന് രാത്രി മുതൽ അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് ഈ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക. ആഫ്രിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം, ആർട്ടിക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും.ഇത്തവണ ഒക്ടോബർ 14-ന് സർവ പിതൃ അമാവാസിയ്ക്ക് സൂര്യഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞയുടനെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ശാരദിയ നവരാത്രി ആരംഭിക്കും. സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ അപൂർവ്വ യാദൃശ്ചികത 3 രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും.

ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ചില രാശിക്കാർക്ക് വളരെയേറെ ശുഭമായിരിയ്ക്കും ഒപ്പം ഈ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൻറെയും പദവിയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും ഏറെ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം ഭാഗ്യം നൽകുന്ന രാശിക്കാർ ഇവരാണ്. 11 നാളുകാരുടെ ജീവിതം രക്ഷപെടാൻ പോകുന്നു എന്നും പറയുന്നു , ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഉയർച്ച വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും , . സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മെച്ചമായിരിക്കും. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. കുടുങ്ങിയ പണം തിരിച്ചുകിട്ടും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. എന്നിങ്ങനെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ആണ് ഇങനെ വലിയ നേട്ടം വന്നുചേരുന്നത് എന്നു അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *