ലോറി അടിച്ച് പൊളിച്ച് പപ്പടമാക്കിയ കൊമ്പൻ നാണു എഴുത്തച്ഛൻ ശങ്കരനാരായണൻ

തനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ പുത്തൻ ലോറി അടിച്ച് പൊളിച്ച് പപ്പടമാക്കിയ കൊമ്പൻ നാണു എഴുത്തച്ഛൻ ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന ആന , നമ്മളുടെ ഈ നാട്ടിൽ ആനകളെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ തന്നെ ആണ് , നിരവധി ആളുകൾ ആണ് ആന പ്രേമികൾ ആയി ഉള്ളത് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് , ആനകൾ ഇടഞ്ഞു നിരവധി പ്രശനങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് ,ചില സംഭവങ്ങളാണ് പാപ്പാന്മാരെ കൊന്ന ആനകളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ. എന്നാൽ അതുപോലെ ആനകളുടെ ആക്രമണ സ്വഭാവത്തിന്റെ വീഡിയോകളും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണാറുള്ളത് ആണ് എന്നാൽ അങിനെ ആനകൾ ഇടാൻ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം നിരവധി ആണ് , എന്നാൽ ആദ്യം നാളുകളിൽ ശാന്ത സ്വഭാവം ഉള്ള ആന ആയിരുന്നു ,

എന്നാൽ പിന്നീട് കൈമാറ്റം ചെയ്‌തതിലൂടെ ആനയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി , വെറും 10 മാസം പ്രായം ഉള്ളപ്പോൾ ആണ് ഈ ആനയെ കേരളം മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നത് , വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ആണ് ആദ്യം ആയി മലയാള മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ട്വരുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും കൈമാറ്റം ചെയ്തു പോവുകയായിരുന്നു , പിന്നീട് പ്രായം കൂടുതൽ കാരണം പ്രായത്തിന്റ് വികൃതി കൂടുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അക്രമസ്വഭാവം കാണിച്ച ഒരു ആന പിന്നീട് ഈ ആനയെ ലേലത്തിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു , എനാൽ ഈ ആന പാപ്പാന്മാർ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും ആനയെ ആളുകളെ കാണാൻ ആനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു , എന്നാൽ ഈ ആനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ദാരുണ മരണം ആണ് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *