പ്രശ്നക്കാരായ ആനകളെ പരിപാലിക്കുന്ന കായംകുളം ശരത്തും സംഘവും

ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച ജോലിയാണ് ആനപ്പുഴ അഥവാ ജീവിതം എത്ര കൊലയാളികളെയും പാപ്പാനെ ജോലി എന്തെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ പോലും പാപ്പാന്റെ ജീവൻ നഷ്ട്ടം അവൻ സാധ്യത ഏറെ ആണ് , എന്നാൽ പല സംഭവങ്ങൾ ആണ് പാപ്പന്റെ ജീവൻ നഷ്ടം ആയ സംഭവം ഉണ്ടായതു എന്നാൽ അങിനെ ഒരു ആനയുടെയും പാപ്പന്റെയും കഥ ആണ് ഇത് , പ്രശ്നക്കാരായ ആനകളെ നേർവഴി നടത്തുന്ന കായംകുളം ശരത്തും എന്ന പാപ്പാൻ താനെ വേണം , വളരെ അതികം പ്രശ്നാകാർ ആയ ആനകൾ നിരവധി ആണ് നമ്മളുടെ നെറ്റിൽ ഉള്ളത് , എന്നാൽ ആനകൾ വളരെ അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ് ,

പഴയ തലമുറയിലെ പാപ്പാന്മാർ ആന പണി പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കിഴിൽ ആണ് , എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പലരും ആനയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ ആന പണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നവർ ആണ് , ധൈര്യം തന്നെ ആണ് ഇതിനു വേണ്ട പ്രധാന ഘടകം അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആന പണിയിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ ആണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവരുടെ ആനയെ മെരുക്കാൻ എല്ലാം വളരെ പെട്ടാണ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആനകൾ പെട്ടാണ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/uDythThzar4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *