പൂരപ്പറമ്പിൽ പാപ്പാനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ആന

ആനയെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആന ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏലാം നമ്മൾ നിരവധി കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആണ് , ആനകൾ അപകടം വരുത്തി വെക്കുന്നത് വളരെ വലിയ അപകടം തന്നെ ആണ് ആനകളിൽ പലവിധത്തിലുള്ള കേമന്മാർ ഉണ്ട്. ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൊമ്പനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ കുറച്ചൊന്നുമല്ല കഷ്ടപ്പെടേണ്ടത്. അത്തരത്തിൽ ആരെക്കൊണ്ടും അതിവേഗം മെരുക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ആനയുടെ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. മദപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരെയും വിടാൻ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. കാരണം അവന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ആന വരെ അവൻ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അത്തരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന പാപ്പാനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു , പാപ്പാനെ ക്രൂരമായി കുത്തിക്കൊന്ന് ശവത്തിന് കാവൽ നിന്ന ആന ആണ് ഇത് , വളരെ ദാരുണം ആയ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് , ആനയും പപ്പനും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് , പാപ്പാനെ കൊമ്പിൽ കുത്തി എറിഞ്ഞു ആനയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ,
ആനയും പപ്പനും നല്ല ഒരു ബന്ധം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് , എന്നാൽ ഇങനെ ചില സമയങ്ങളിൽ ആനയും പപ്പനും തമ്മിൽ പല അപകടകളും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ആ , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് ,കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *