കാട്ടാനയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോവുന്ന ഈ ചേച്ചിക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

ധാരാളം ആനകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. സ്വഭാവത്തേക്കാർ ഉപരിയായി കാണാൻ ഉള്ള ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് ആനകളെ ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നത്. കരയിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പം ഉള്ള ജീവിയാണ് ആന എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ടുനിൽക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ആന എന്നത് അറിയാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ വലിപ്പം കൊണ്ടും പ്രവർത്തികൊണ്ടും ഒരുപാട് കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ആന.ഓരോ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ ഇടയാറുണ്ട് എങ്കിലും ആനകളോട് ഉള്ള ഇഷ്ടം ആർക്കും കുറയാറില്ല.

ഇവിടെ ഇതാ മദമിളകിയ ആന യുടെ വീഡിയോ ആണ് ,ആനകളെ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഭയം തന്നെ ആണ്, എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു കാട്ടാനയെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് , കാട്ടാനയെ കാണാൻ സഞ്ചാരികൾ ഒരുമിച്ചു ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇത് , വളരെ ഭയം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ആന തന്നെ ആണ് അത് , ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ആണ് , കാട്ടാനകൾ വളരെ അക്രമ ശീലർ തന്നെ ആയിരിക്കും , എന്നാൽ ഈ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *