രണ്ട് ആനകളും തമ്മിൽ കൊമ്പുകോർത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ

ധാരാളം ആനകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്. സ്വഭാവത്തേക്കാർ ഉപരിയായി കാണാൻ ഉള്ള ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് ആനകളെ ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നത്. കരയിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പം ഉള്ള ജീവിയാണ് ആന എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ടുനിൽക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ആന എന്നത് അറിയാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ വലിപ്പം കൊണ്ടും പ്രവർത്തികൊണ്ടും ഒരുപാട് കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ആന.ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ നിരന്നുനിൽകുന്നത് കണ്ടാൽ ഓടി എത്തുന്നത് ആയിരകണക്കിന് ജനങ്ങളാണ്.

ഓരോ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ ഇടയാറുണ്ട് എങ്കിലും ആനകളോട് ഉള്ള ഇഷ്ടം ആർക്കും കുറയാറില്ല. ഇവിടെ ഇതാ മദമിളകിയ ആന യുടെ വീഡിയോ ആണ് ,ആനകളെ ഇടഞ്ഞു കാണാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ അങിനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് , മദമിളകിയ ആന തമ്മിൽ കുത്തുകൂടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആവുന്നത് , രണ്ടു ആനകൾ തമ്മിൽ കൊമ്പുകോർക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇത് , വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *