മധ്യ കുപ്പി മോഷണം നടത്തിയവനെ കൈയോടെ പിടിച്ച പോലീസ്

കള്ളന്മാർ ഇല്ലാത്ത നാട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇല്ല എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം. ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ ചെന്നാലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മുക്ക് കാണാൻ സാദിക്കും.പലയിടങ്ങളിൽ ആയി ഇതുപോലെ മോഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു മോഷണത്തിനിടെ വേദി ആണ് ഇത് രണ്ടു യുവാക്കൾ ചേർന്ന് ചെയ്ത ഒരു മോഷണം തന്നെ ആണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ മോഷണം നടത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു വരുകയാണ് ,

എന്നാൽ അങിനെ ഒരു മോഷണം നടത്തിയ കള്ളനെ പിടിച്ചു പോലീസ് ചോദ്യം ചെയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇത് , ആ കള്ളന്റെ ദേഹത്തു ആണ് മോഷണം നടത്തിയ തൊണ്ടിമുതൽ ഇരിക്കുന്നത് , വളരെ വിദഗ്ധൻ ആയി തന്നെ ആണ് ഈ മോഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് , കള്ളൻ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മധ്യ കുപ്പികൾ ആണ് മോഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് , എന്നാൽ ഇങനെ ഒരു മോഷണം ആദ്യമായിട്ട് ആയിരിക്കും , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *