ഇടഞ്ഞ് കടലിൽ ചാടിയ ആനയെ തളച്ചത് മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം

ആനകൾ പലപ്പോഴും പിടയുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപ്പാന്മാർ അവരെ മെരുക്കാരാണ് പതിവ് ഇങ്ങനെ മെരുക്കുന്ന പാപ്പാന്മാർ ആനകളെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ആന മൂലം നിരവധി അപകടങ്ങൾ തന്നെ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാപ്പന്റെ ജീവൻ വരെ ഈ ആനകരണം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ,

ഈ അനക്ക് നേരെ മയക്കു വെടി വെച്ച് ആനയെ തലക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് , വളരെ അതികം പ്രതേക സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു ആന തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ എന്നാൽ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ആന ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടായ പ്രശനം തന്നെ ആണ് ഇത് , ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയുന്നത് എന്നു അറിയാൻ കഴിയില്ല . ,എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് , ആന ഇടഞ്ഞു കടലിൽ ചാടിയ ശേഷം മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം ആണ് ആന തിരിച്ചു കരയിലേക്ക് കയറി വന്നത് , എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി സംഭവം ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/vhuZsNtyK8k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *