പണം മോഷ്ടിച്ച ഈ കട ഉടമയെ കൈയോടെ പൊക്കിയ ഈ സ്ത്രീ ചെയ്തത് കണ്ടോ

നമ്മൾ പലപ്പോഴും കടകളിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് പതിവ് ആണ് , എന്നാൽ അങിനെ സാധനങ്ങൾ വേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണം നൽകുമ്പോൾ വളരെ അതികം സ്രെദ്ധയോടെ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്ത് , അതുപോലെ അധിക പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കമ്പോളും നമ്മൾ വളരെ അതികം സ്രെധിക്കണം , എന്നാൽ അങിനെ ഒരു ചൂഷവും ചെയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , മോഷ്ടാക്കളും വിദഗ്ദ്ധമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തു കൊണ്ട് തന്നെ ആകും മോഷണം നടത്താറുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചു സൂത്രശാലികൾ ആയ മോഷ്ടാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും.

ഇതിൽ കൂടുതലും സി സി ടി വി ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ റിയൽ ലൈഫ് ഇൽ നടന്ന മോഷണങ്ങൾ തന്നെ ആണ്. മോഷണം ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ വലിയ കുറ്റകരം തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് പണം നൽകിയ അതിന്റെ ബാക്കി തുക തിരിച്ചു നൽകിയതിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടു സ്ത്രീ നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് തുകയിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടത് ഇത് കൈയോടെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു , തുടർന്ന് പോലീസ് വരുകയും ചെയ്തു , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *