കല്ലെറിഞ്ഞ് ആന പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തി

ആനകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് പാപ്പാന്മാരെ കൊന്ന ആനകളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ. കലിമൂത്ത കൊമ്പൻ തന്റെ പാപ്പാനെ എടുത്ത് ചുമരിനോട് ചേർത്ത് കുത്തി, പാപ്പാന്റെ ശരീരത്തിൽകൂടി കൂർത്ത കൊമ്പ് കയറി ഇറങ്ങി. പിനീട് വെളുത്ത കൊമ്പിന്റെ നിറം മാറി ചുടു ചോരയുടെ നിറമായിരുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചത്. പാപ്പാന്റെ മരണം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നവരെ തന്റെ കൊമ്പ് പാപ്പാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.പാപ്പാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ, കൊമ്പുകൾ വീശി പാപ്പാന്റെ ശരീരം ദൂരേക്ക് എറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിവ് ആണ് ആനകൾ പലപ്പോഴും പാപ്പാന്മാരെ അകാരമിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ,

എന്നാൽ അങിനെ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരു പാപ്പാൻ മരിച്ച സംഭവം ആണ് ,ആന കല്ലെറിഞ്ഞ് ആന പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് , ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയുന്നത് എന്നു അറിയാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നാൽ അങിനെ ഒരു അപകടം നടന്നത് ആണ് ഇത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *