മദപ്പാടിലും കെട്ടിയില്ല. പാപ്പാന്മാരെ കൊലപ്പെടുത്തി കൊമ്പന്റെ വാശി

മദപ്പാടിലും കെട്ടിയില്ല ആനയെ പണി എടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നക്കാരൻ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും പാപ്പാനെ കൊല്ലാൻ കൊടുമൺ ഭരതൻ എന്ന ആനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് രീതിയിൽ പോയതുകൊണ്ട് ആന വീണ്ടും കൊലപാതകം ചെയ്തു, അത്രയേറെ ഉയരവും നല്ല ഭംഗിയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുനടന്ന ശീലങ്ങളിൽ വന്ന പാളിച്ചകൾ പാപ്പാന്മാരുടെ ബൈദ്യം ചെയ്യലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി ഒടുവിൽ വേദനകളില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ടിവന്ന ആരെയായിരുന്നു ഭരതനെ,

ബീഹാർ വനങ്ങളിൽ പിറന്നുവീണ ഉയരക്കേമൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നത് 80 90 കാലങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു ,ഉയരവും നല്ല രീതിയിൽ തട്ടിപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം പൂരങ്ങളിൽ ഉയരമുണ്ട് നല്ല സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നു ആനയായിരുന്നു ഭരതൻ, ചട്ടക്കാരിയുടെ കൃത്യമല്ലാത്ത വേദനിപ്പിക്കുന്നതും ചെയ്തു എവിടെയായിരുന്നു അവനു ചെറിയേണ്ടി വന്നത് അവരെ നന്നായി അറിയാവുന്ന വരും പറയുന്നു, ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ പണ്ടുകാലത്ത് പാപ്പാന്മാരുടെ പേരും ചെയ്യലുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി,എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് ആനകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാപ്പാന്മാർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ചില പാപ്പാന്മാർ വളരെ പ്രശ്നാകാർ താനെ ആണ് , ഈ ആനയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *