ആനയെ ശല്യം ചെയ്യാൻ നാട്ടുകാർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ

കാട്ടാനകൾ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഒക്കെ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് ഉള്ള ആക്രമണം ദിനം പ്രതി വർധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് ജന ജീവിതം ദുസ്സഹം ആകുകയും അത് പോലെ വനയൊരാ മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുടെയും സ്വത്തിനും ജീവനും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ഭീഷിണി ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടാനകകൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ അധികം ചർച്ച വിഷയം ആയി മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായിക്കൊണ്ടരിയ്ക്കുക ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാട്ടാനകളെ പിടി കൂടി ഉൾക്കാടുകളിൽ അയക്കുക എന്നത്.

എന്നാൽ കാട്ടാനകളെ ഓടിക്കാൻ നമ്മൾ പല വഴികൾ നോക്കുന്നതും ഉണ്ട് , എന്നാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് ,എന്നാൽ അങിനെ കാട്ടാനകളെ ഓടിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് , കാട്ടാനകൾ അപകടം പെടുത്തുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/BY8l0cAVG18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *