മയക്കുവെടി വെക്കാൻ വന്നയാളെ ആന കൊലപ്പെടുത്തി

നമ്മൾ ഈയിടെ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെ ആയിരിക്കും കട്ടിൽ നിന്നും കാട്ടാനകൾ ജന വാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അവിടെ ഇറങ്ങി വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കേടുപാടുകളും ഒക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം മൂലം ഒട്ടനവധി പേരുടെ സ്വതുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനും എടുത്ത സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം വർത്തയായതാണ് അത് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ കാട്ടാനകളെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി വലിയ താപ്പാനകളുടെ ഒക്കെ പരിശ്രമ ഫലമായി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടും ഉള്ളു.

എന്നാൽ അങിനെ കാട്ടാനയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് ഇടാൻ നോക്കിയാ ആളെ കാട്ടാന തന്നെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ആണ് ചെയ്തത് , കാട്ടാനകൾ നാട്ടിൽ ഇറങ് പ്രശനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ മയക്ക് വെടി വെക്കരുത്ത് പതിവ് ആണ് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് , എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യ ജീവൻ നഷ്ടം ആവുകയും ചെയ്തു , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *