വനമേഖലയിൽ കാട്ടാന വാഹനങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടോ

വനമേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുഷ്യർക്ക് എല്ലാം വളരെ ഭയം ള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് കാട്ടാനകൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ,
നമ്മൾ ഈയിടെ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെ ആയിരിക്കും കട്ടിൽ നിന്നും കാട്ടാനകൾ ജന വാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അവിടെ ഇറങ്ങി വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കേടുപാടുകളും ഒക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം മൂലം ഒട്ടനവധി പേരുടെ സ്വതുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനും എടുത്ത സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം വർത്തയായതാണ് അത് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ കാട്ടാനകളെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി വലിയ താപ്പാനകളുടെ ഒക്കെ പരിശ്രമ ഫലമായി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടും ഉള്ളു.

കാട്ടാന നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി കൃഷി നാശം , ആളുകളെ അപായപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ ഇതുപോലെ നിരവധി വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അങിനെ കാട്ടാനകൾ ഇടങ്ങി പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ച താനെ ആണ് , എന്നാൽ ഇവിടെ വനമേഖലയിൽ കാട്ടാനകൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഗതാഗതം തടസം ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കര്യം തന്നെ ആണ് , നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ആന അപകടം പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *