മദംപൊട്ടിയ ആനയെ സ്നേഹിച്ച അമ്മയുടെ കൊലപാതകവും

മദംപൊട്ടിയ ആനയെ സ്നേഹിച്ച അമ്മയുടെ കൊലപാതകവും പ്രായശ്ചിതവും , ചെറുപ്പത്തിന്റെ ചോര തിളപ്പിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ആന കാണിച്ചുകൂട്ടിയ ചട്ടമ്പി തങ്ങൾക്ക് പകരമായി പലരുടെയും ജീവൻ നൽകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ,കുട്ടൻ പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തി അതോടെ ബാലകൃഷ്ണനെ പേര് ചട്ടമ്പി ഗജപോക്കിരിഎന്ന് എഴുതി കേട്ടു, കിഴക്കുവീട്ടിൽ അപ്പുണ്ണി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ബാപ്പാനെയും ബാലകൃഷ്ണൻ കൊമ്പുകൾക്ക് ഇര ആക്കിയിട്ടുണ്ട് , പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വന്ന പാപ്പാന്മാർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാകാതെ ബാലകൃഷ്ണനും ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ പാപ്പാന്മാരും കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ ആകെ വഷളായി ,

ഭയം ആയിരുന്നു പ്രശ്നം ബാലകൃഷ്ണ പാപ്പാന്മാർക്ക് പാപ്പാന്മാർക്ക് ബാലകൃഷ്ണനെയും ഭയമായിരുന്നു . കെട്ടി അഴിക്കൽ ചടങ്ങിനായി വരുന്ന പാപ്പാന്മാർക്ക് മുൻപിൽ വിനീത വിധേയനായി അഭിനയിക്കുന്ന ബാലകൃഷ്ണനെ പാപ്പാന്മാർക്ക് തീപോലെ ഭയമായിരുന്നു, നല്ലൊരു അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കും തക്കം കിട്ടുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി പാപ്പാന്മാരെ ആക്രമിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ബാലകൃഷ്ണനെ വഴിനടത്താൻ ഉത്തരം അവർക്കാർക്കും അവനെ ധൈര്യപൂർവ്വം നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ,കൃഷ്ണ ചേകവരുടെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് മുൻപ് പലരും തോറ്റു തുന്നം പാടിയ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവനെ നടത്തിയത് രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന പേരുള്ള പാപ്പാൻ ആയിരുന്നു, എങ്കിൽ പോലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തെ വിറപ്പിച്ചിരുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇല്ല കുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/bBs6KhjEPmg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *