5 കുരുമുളക് മതി അത്ഭുത കാര്യസിദ്ധിക്ക്‌

5 കുരുമുളക് മതി – അത്ഭുത കാര്യസിദ്ധിക്ക്‌ – എത്ര വലിയ ആഗ്രഹവും നടന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട് , നമ്മൾ പല വഴികൾ ആണ് നമ്മളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറ്റി എടുക്കാൻ നമ്മൾ നോകാറുള്ളത് ,സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുൾ എല്ലാം മാറുന്നതും തൊഴിൽപരമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും മാറുന്നതിനും , ആഗ്രഹിച്ച ഒരു തൊഴിൽ ലഭിക്കാനും ,ജീവിതത്തിലെ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും നന്മകളും വന്നു ചേരാൻ ആയി നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് , ഒരു കർമം അഥവാ ഒരു പ്രാർത്ഥന രീതി ആണ് ഇത് , എല്ലാവര്ക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല പറയരുത് ,അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള ഒരു പൂവാണ് കുരുമുളകിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം മതി ചെയ്യാനായിട്ട് വീട്ടിൽ നിലവിളക്കു കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥനയെ കഴുകിയശേഷം ഈ കർമ്മം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നേദിവസം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല,

ഏതു തടസ്സം വേണമെങ്കിലും സർജിക്കൽ നിലവിളക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ,വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ നാമജപങ്ങൾ സാധാരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശേഷം ചോദിച്ചാൽ ഒരുകാലത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം കുരുമുളക് നല്ലത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വച്ച നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിവരാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിലവിളക്കിന് അഭിമുഖമായി അതായത് നിലവിളക്ക് കിഴക്കോട്ടാണ് കത്തിച്ചു വയ്ക്കുന്ന തിരിയിട്ട് നിലവിളക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായി നിലവിളക്കിനു മുന്നിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്, എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതു തന്നെ ആണ് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *