ഈ 2 സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും കുളിക്കരുത്, മരണ ദുഃഖം ആണ് ഫലം,

ഹൈന്ദവ ആചാര പ്രകാരം സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുന്നത് , വളരെ ദൈവീകമായ ഒരു കാര്യം ആണ് , ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാടു പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒന്നു തന്നെ ആണ് , ഒരു വീടിന്റെ വിളക്ക് എന്നു പറയുന്നത് വീട്ടിലെ മഹാലക്ഷ്‍മി ആണ് സ്ത്രീകൾ , ഒരു വീട് രക്ഷിക്കാനും ഒരു വീട് നശിപ്പിക്കാനും സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയും , ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവീകമായ ഒരു കാര്യം ആണ് , എന്നാൽ അതിനു എല്ലാം കൃത്യം ആയ സമയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ,

ഒരു തെറ്റായരീതിയിൽ ആണ് ഒരു സ്ത്രീ രീതിയിൽ ആണ് സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് ആണ് എന്ക്കിൽ അത് അവരുടെ ആയുസിനും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും , ആരോഗ്യത്തിന് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും , ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്കും ദോഷത്തിനും വളരെ അതികം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൃത്യം ആയ രീതിയിൽ സമയം പാലിച്ചുകൊണ്ട്‌ തന്നെ വേണം കുളിക്കാൻ , എന്നാൽ ഏതെല്ലാം സമയങ്ങളിൽ ആണ് കുളിക്കാൻ നല്ല സമയം ഏതാനും ഏതെല്ലാം സമയം ആണ് കുളിക്കാൻ നല്ലതല്ലാത്തതു എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയും , എന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *