പാപ്പാനെ കൊന്നതോടെ കാലങ്ങളോളം ചങ്ങലപ്പൂട്ടിൽ കുരുങ്ങിയ കൊമ്പൻ

ആനകളെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആനകളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് വലിയ ദുരന്ധം. ആനകൾ അപകടകാരികളാണ് എന്ന അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആനയെ മെരുക്കി എടുത്ത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആനകളാണ് ഇന്ന് പ്രശസ്തരായ പല ആനകളും. എന്നാൽ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ വച്ച് മതമിളകി ആന ഓടി വലിയ പ്രശ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.ആനപ്രേമികൾ അധികം ഉള്ള നാടാണ് കേരളം. ഉത്സവത്തിന് ആന ഇടയുന്നത് പതിവാണ്.പാപ്പാനെ കൊന്നതോടെ കാലങ്ങളോളം ചങ്ങലപ്പൂട്ടിൽ കുരുങ്ങിയ കൊമ്പൻ എന്ന പേരും വീണും പിന്നീട് പരിപാടികളിൽ ഒന്നും ആനയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ,

രണ്ടു പപ്പനാരെ ആണ് ആന കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 23 വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ആനക്കോട്ടയിൽ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയ ഒരു കൊമ്പൻ ആണ് ഇത് , ആനകൾ ഇടഞ്ഞു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നിരവധി ആളുകൾ ആണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഈ ആന ഇടഞ്ഞു നിരവധി പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി , എന്നാൽ ഈ ആന പിന്നീട് പുറം ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *