അപ്രതീക്ഷിതമായി വീട്ടിലേക്കു കടന്നുവന്ന അഥിതിയെ കണ്ടു വീട്ടുകാർ പേടിച്ചോടി

അപ്രതീക്ഷിതമായി വീട്ടിലേക്കു കടന്നുവന്ന അഥിതിയെ കണ്ടു വീട്ടുകാർ പേടിച്ചോടി , നമ്മൾ ഈയിടെ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെ ആയിരിക്കും കട്ടിൽ നിന്നും കാട്ടാനകൾ ജന വാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അവിടെ ഇറങ്ങി വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കേടുപാടുകളും ഒക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം മൂലം ഒട്ടനവധി പേരുടെ സ്വതുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനും എടുത്ത സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം വർത്തയായതാണ്. അത് പോലെ ധോണി എന്ന കാട്ടാനയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വേണ്ടി വനംവകുപ് എടുത്ത പരിശ്രമങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആയത്തുനു.

എന്നാൽ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ച ആണ് എന്നാൽ അങ്ങിനെ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആനകൾ ആണ് ഇത് , എന്നാൽ അങിനെ ആനകൾ വനമേഖലയിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആണ് ഇറങ്ങാറുള്ളത് , എന്നാൽ അങിനെ ഇറങ്ങി വന്ന ആന ആണ് ഇത് , ആനയെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ വീട്ടുക്കാർ , എന്നാൽ ആന പോവുന്നതും എങ്കിലേ , ആന വീട്ടിൽ വന്നു പ്രശനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/asMjHscb6WE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *