7 കൊല ചെയ്തവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് കൂട്ടിലാക്കി കുംകി ആന

പട്ടാപ്പകൽ അക്രമം കാണിച്ചു അരികൊമ്പനൊപ്പം മുറിവാലനുംഇറങ്ങി ജനവാസ മേഖലയിൽ പ്രശനം ഉണ്ടാകുന്നതു , ചിന്നക്കനാലിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി ആളുകൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്തു . കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. പൊതുവെ കാട്ടാനകൾ കൂട്ടം ആയി പോകുമ്പോൾ ആക്രമിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റയ്കൾ മാത്രമേ ഇത്തരതിൽ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ ആക്രമിക്കാറുള്ളു.

എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞത് എല്ലാം തെറ്റി പോയി എന്ന് തോന്നി പോകുന്ന ദൃശ്യം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ വനമേഖലയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാടുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പാതയിലൂടെയും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പല തരത്തിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്നു വരാം.7 കൊല ചെയ്തവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് കൂട്ടിലാക്കി കുംകി ആനകൾ പിടിച്ചു മറ്റു കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു , വളരെ വലിയ ഒരു പരിശ്രമത്തിനു ഒടുവിൽ ആണ് , ഈ ആനയെ പിടിച്ചത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *