കറിവേപ്പിലയോട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ആ വീട്ടിൽ വാഴില്ല

ഇന്നത്തെ കാലത്തു പലരുടേയും വീട്ടിൽ കറിവേപ്പില സമൃദ്ധമായി വളരുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ശോഷിച്ച അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും കറിവേപ്പിലയുണ്ടാകുക.എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതിന്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെടികൾ നടുന്നതിനും ശരിയായ സ്ഥാനം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം കറിവേപ്പില നടുന്നതിനുള്ള ശരിയായ സ്ഥാനം ഉണ്ട് , വാസ്തു അനുസരിച്ച് ചെടികളും പൂക്കളും തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ അത് വിപരീത ഫലം സമ്മാനിക്കും. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ വാസ്തുവിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത്. കറിവേപ്പില നടാൻ വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം. ഈ സ്ഥലത്ത് മറ്റ് ചെടികളോ മരങ്ങളോ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

കറിവേപ്പിലക്ക് താഴെ അഴുക്കുവെള്ളം വീഴുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കു. വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലെ സിങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്ന സ്ഥലത്ത് കറിവേപ്പില നട്ടുപിടിപ്പിക്കരുത്.കറിവേപ്പിലയുടെ ഇലകൾ പുഴു തിന്നാൻ അനുവദിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇലകൾ പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക,അല്ലാത്തപക്ഷം വീട്ടിൽ കലഹം പതിവാകും. വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ഐക്യം തകരാനും ഇത് കാരണമാകുംകറിവേപ്പിലയോട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ആ വീട്ടിൽ വാഴില്ല , പല ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *