ഈ സ്ത്രീക്ക് അഹങ്കാരം കൂടുതൽ ആണ് പാവം മനുഷ്യനോട് ചെയ്തത് കണ്ടോ

ഈ സ്ത്രീയുടെ അഹങ്കാരം ആണ് ഇത് പണമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് തെളിയിലുണ ഒരു കാര്യം ആണ് ഇത് , ഈ സ്ത്രീക്ക് ധാരാളം പണമുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ അവൾ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെതിരെ പരസ്യമായി അതികേഷേപിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , പണം ഉണ്ട് എന്നു കരുതി ഈ സ്ത്രീ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരനോട് ചെയ്ത ഒരു മോശം ആയ പ്രവർത്തി ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിമാറിയിരിക്കുന്നത് , വളരെ തരാം താഴ്ന്ന ഒരു പരുപാടി താനെ ആണ് ഈ സ്ത്രീ ചെയുന്നത് , ജോലി കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ വാഹനത്തിൽ വരുകയും വാഹനം ഒരു സ്ഥലത്തു പാർക്ക് ചെയുകയും ചെയുന്നത് വീഡിയോ കാണാം ,

അതുപോലെ ഒരു ഉന്തുവണ്ടി വണ്ടിക്കാരൻ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ ആയി വരുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരന് ഉണ്ടായ ദുരനുഭവം ആ ഇത് , ഈ സ്ത്രീയുടെ വാഹനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആണ് ഈ ഉന്തു വണ്ടി കൊണ്ട് വന്നു വെച്ചത് , അത് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ആ ഉന്തു വണ്ടി മറിച്ചു ഇടുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും , എന്നാൽ അതിലെ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ ആ വസ്തുക്കൾ എടുത്തു വെക്കാൻ പോലും മനസ് കാണിക്കാതെ ആണ് ആ വാഹനം, എടുത്തു പോവുന്നത് , നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ആണ് ഇ വാഹനത്തിൽ നിന്നും വീണ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വച്ച് സഹായിച്ചത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/W0Q9eMjz27M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *