മദം പൊട്ടി വന്ന ആനയുടെ കൊമ്പിൽ നിന്നും സ്വന്തം പാപ്പാനെ രക്ഷിച്ച കൊമ്പൻ

ആനകൾ എന്നും നമ്മൾക്ക് വലിയ പേടി ഉള്ള ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ് , ആനകളെ ഇഷ്ടം അല്ലാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഇല്ല , എന്നാൽ ആനകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ,എന്നാൽ ആനകൾക്ക് വളരെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നവർ ആണ് പാപ്പാന്മാർ ,ആനകളെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ നോക്കുന്നവരാണ് പാപ്പാന്മാർ. അവരെ കുളിപ്പിക്കാനും വൃത്തിയായി കൊണ്ടുനടക്കാനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നൽകാനും എല്ലാം അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും.

ആനയും പാപ്പാനും തമ്മിലുള്ള അപൂർവമായ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ നിരവധി വീഡിയോകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പാപ്പാനോട് ആനകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ആയിരിക്കും.മദം പൊട്ടി വന്ന ആനയുടെ കൊമ്പിൽ നിന്നും സ്വന്തം പാപ്പാനെ രക്ഷിച്ച കൊമ്പൻ സംഭവം ആണ് ഇത് , ആനയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം ഒരു ജീവൻ ആണ് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് , നെടുമൺകാവ് മണികണ്ഠൻ എന്ന ആന ആണ് തന്റെപാപ്പാനെ മറ്റു ആനയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് , പൂരത്തിന് ഇടയിൽ ആണ് ഇങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് , ഇടഞ്ഞു വന്ന ആനയെ തന്റെ പാപ്പന്റെ അടുത്ത് നിന്നും മാറ്റുകയും ആ ആനയെ കുത്തി ഓടിക്കുകയും ആണ് ഈ ആന ചെയ്തത് , ചട്ടക്കാരനും ആനയും നല്ല ഒരു ആത്മബന്ധം ഉളവർ തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *