വെറും 43lackന് ഇൻറീരിറുംഫർണിച്ചറും അടക്കം UPVCവിൻഡോസും ടഫൻ ഗ്ലാസും ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച വീട്

വെറും 43lackന് ഇൻറീരിറുംഫർണിച്ചറും അടക്കം UPVCവിൻഡോസും ടഫൻ ഗ്ലാസും ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച വീട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള വീട് തന്നെ ആണ് പലരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വീട് നിർമിക്കുക എന്നത്. എന്നാൽ പലരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഉള്ള വീട് വളരെ അധികം ആഡംബരം നിറഞ്ഞതും ഒരുപാട് പണച്ചിലവ് ഇല്ലാത്തതും ആയിരിക്കും.എന്നാൽ വീട് പണിയാൻ ആവശ്യമായ പണം ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല. പലരും ലോൺ എടുത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള വീട് പണിയുകയും പിനീട് കട ബാധ്യതകളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ എല്ലാവര്ക്കും ഒരുപോലെ പണിയാൻ സാധിക്കുന്ന വെറും 43 ലക്ഷം രൂപക്ക് നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വീട്. ആഡംബരത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് ഈ വീട് നിർമിക്കാൻ കഴിയും , രണ്ടു നിലകളിൽ ആയി ആണ് ഈ വീട് നിര്മിച്ചിരിക്കുത് ,

ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർൽ 1180 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ളത് , അതിൽ സിറ്റ് ഔട്ട് ,ഫോർമൽ ലിവിങ് റൂം ,ഫാമിലി ലിവിങ് കം ഡൈനിങ്ങ് ഏരിയ .1 ബെഡ്‌റൂം with ബാത്രൂം .1 കോമണ് ബാത്രൂം .കിച്ചൻ .വർക്ക് ഏരിയ .യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർൽ 890 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്ൽ 2 ബെഡ്‌റൂം with ബാത്രൂം ,ബാൽക്കണി ,ഓപ്പൺ ടെറസ് , എന്നിവയും ഉണ്ട് , വളരെ വിശാലമായ ഒരു വീട് തന്നെ ആണ് ഇത്, കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ ഉള്ള വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *