മദംപൊട്ടിയ ആന നടത്തിയ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം

ഒരു ആന ഇല്ലാതെ പൂരം എഴുന്നളിക്കുക എന്നത് വളരെ അധികം വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ഉത്സവത്തിനും അതുപോലെ മറ്റു ആചാരങ്ങൾക്കും മിക്ക്യ ക്ഷേത്രത്തിലും ആനകളെ എഴുന്നളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉത്സവ പറമ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആനകൾ തന്നെ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ആനകൾ ഇല്ലാതെ ഒരു എഴുന്നള്ളിപ്പും പൂർണതയിൽ എത്തുകയില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആനകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്കും വഴി വച്ചേക്കാം.ആനകൾ പൊതുവെ ഇടഞ്ഞാലോ മദം പൊട്ടിയാലോ മറ്റോ അതിനെ പിടിച്ചു തളയ്ക്കുക എന്നത് വളരെ അധികം പ്രയാസമേറിയ കാര്യം തന്നെ ആണ്.

അത്തരത്തിൽ വളരെ അതികം അപകടം ആണ് ഓരോ ആന ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പൊതുവെ ആന എന്ന വലിയ ജീവിയെ ആരാധിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ ആണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങിങ്ങോളം ആയി നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. ഓരോ ആനയെയും എഴുനേള്ളിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ പലപ്പോഴും മദം പൊട്ടി ഇടയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആനകൾ ചെറിയ ഒരു കാരണം കിട്ടിയാൽ മതി ആനകൾ അകാരമാനം നടത്തും ,എന്നാൽ അങിനെ ഒരു കുഞ്ഞു ജീവൻ നഷ്ടം ആയ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് , മദംപൊട്ടിയ ആന നടത്തിയ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം എന്നും പറയാം , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/QqWtUYaj0WY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *