പാപ്പാനെ കൊല്ലാൻ വന്ന ആന കൊമ്പു ഓടിച്ച ആന

ആനകൾ എന്നും നമ്മൾക്ക് വലിയ പേടി ഉള്ള ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ് , ആനകളെ ഇഷ്ടം അല്ലാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഇല്ല , എന്നാൽ ആനകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ,എന്നാൽ ആനകൾക്ക് വളരെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നവർ ആണ് പാപ്പാന്മാർ ,ആനകളെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ നോക്കുന്നവരാണ് പാപ്പാന്മാർ. അവരെ കുളിപ്പിക്കാനും വൃത്തിയായി കൊണ്ടുനടക്കാനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നൽകാനും എല്ലാം അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും.

ആനയും പാപ്പാനും തമ്മിലുള്ള അപൂർവമായ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ നിരവധി വീഡിയോകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പാപ്പാനോട് ആനകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ആയിരിക്കും.ആനക്ക് മതം ഇളകുമ്പോൾ അവയെ അടക്കിനിർത്താൻ ആയി പാപ്പാന്മാർ പലതും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശാന്തതയോടെ ഇരിക്കുന്ന ആനകളുടെ സ്വഭാവം ഏത് നിമിഷമാണ് മാറുക എന്നത് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല.എന്നാൽ അങ്ങിനെ ആന പാപ്പാനെ രക്ഷിച്ച ഒരു ആനയുടെ കഥ ആണ് ഇത് , പാപ്പാനെ കൊല്ലാൻ വന്ന ആനയുടെ അസുഖം തീർത്തുകൊടുത്ത കൊമ്പന്റെ കഥ തന്നെ ആണ് ഇത്, ആനകൾ തമ്മിൽ കുത്തുകൂടുന്നതും പതിവ് ആണ് എന്നാൽ അങിനെ തുടങ്ങിയ ആക്രമണം ആണ് പാപ്പാന്റെ ജീവൻ ആന തിരിച്ചു പിടിച്ചത് , കൂടുതൽ അറിയൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/2AGw5lpPuws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *