ഇടഞ്ഞ ആനകൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുമ്പോൾ,

ഇടഞ്ഞ ആനകൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുമ്പോൾ, തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി.. ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്.. ആനകളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. എന്നാൽ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആനകൾ ഇടഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഭീതിയാണ്. ആന എപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പലർക്കും അറിയാൻ പോലും സാധിക്കില്ല.എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി അമാറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് ആനകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ.. ഇവർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്.

നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം താനെന്ന ആണ് ആനകൾ തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിൽ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അങിനെ ആണ് ഇത് കാട്ടാനകൾ തമ്മിൽ കൊമ്പുകോർക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇത് , ആനകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞു എന്നുവരില്ല , ആനകൾ ഇടഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജീവന് തന്നെ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് , ആനകൾ ഇടഞ്ഞു പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/muAhL-bbvkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *