പാപ്പാന്മാരെ വിറപ്പിച്ചിരുന്ന കൊമ്പനെ തളച്ചപ്പോൾ

ആനകൾ ഇടഞ്ഞു വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ആന ഉണ്ടാക്കുക ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനും വളരെ പ്രയാസം ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്ന്നെ ആണ്. കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം അവ നശിപ്പിക്കും. ആനയ്ക്ക് മതം ഇളകിയാൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ അതേസമയം ചിലർ ആനകളെ വെറുപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. വെറുതെ പോകുന്ന വയ്യാവേലി എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ. അതുപോലൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ആന ഇടഞ്ഞാൽ അപകടകാരിയാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അതിനെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചൽ വളരെ വലിയ അപകടം തന്നെയാണ്. ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപ്പാന്മാർക്ക് പോലും അവരെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നു വരില്ല .

എന്നാൽ അങ്ങിനെ ആന ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടായ ഒരു അപകടം തന്നെ ആണ് ഇത് ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ളവർ എല്ലാം പേടിച്ചു ഓടുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ ആനകൾ ഇടക്ക് പാപ്പാന്മാരുടെ പേടി സ്വപ്നം ആയി മാറുകയും ചെയ്യും പൂരകൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും ആനകളെ കൊണ്ട് പോവുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ , അപകടകാരിയായ ഒരു ജീവിയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി അതിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവരുടെ പ്രവർത്തിയാണ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ചത് ,. എന്നാൽ ആനയെ തളച്ചത് പാപ്പാൻ താനെന്ന ആണ് സമയോചിതം ആയി ഇടപെട്ടതുകൊണ്ടു താനെ ആണ് ആനയെ പാപ്പാന് തളക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *