കുട്ടികൾ വീഡിയോ കാണരുത് കാട്ടാന ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടോ

പൊതുവെ കാട്ടാനകൾ കൂട്ടം ആയി പോകുമ്പോൾ ആക്രമിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റയ്കൾ മാത്രമേ ഇത്തരതിൽ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ ആക്രമിക്കാറുള്ളു. എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞത് എല്ലാം തെറ്റി പോയി എന്ന് തോന്നി പോകുന്ന ദൃശ്യം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ വനമേഖലയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാടുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പാതയിലൂടെയും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പല തരത്തിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്നു വരാം.

കൂടുതൽ ആയി കൃഷി നാശം എന്നിങ്ങനെ ആണ് ആനകൾ ഇണ്ടാക്കുന്നത് , ആനകളുടെ അപകടകരം ആയ വീഡിയോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.ആനകളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട്ടമാണ്,പ്രേത്യകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ആനയെന്നാൽ ഒരു തരം പ്രാന്താണ്, എന്നാൽ കാട്ടാനകൾ ചെയുന്ന ആക്രമണം ആണ് ഇത് , കട്ടിൽ നിന്നും’ വരുന്ന കാട്ടാനകൾ നാട്ടിൽ ഇറങിൽ പശുക്കളെയും മറ്റും അകാരമിക്കുന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇത് , വളരെ വേദനാജനകം ആയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് , നിരവധി പശുക്കളെ ആണ് ആന ആക്രമിച്ചത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/xaWZo85-weE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *