സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ലഹരി കച്ചവടം ചെയുന്നത് കണ്ടോ

പെൺകുട്ടികൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ് ഇത്. നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തനിച്ചാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരം ആളുകളെ സൂക്ഷിച്ചാൽ വളരെ അധികം നല്ലതായിരിക്കും. ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെ ഉള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പെരുകി വരുകയാണ്. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ആണ് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നത്. ഇത് പോലെ ഉള്ള ദൂഷ്യ സ്വഭാവം ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുക എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട.അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ് ഇവിടെയും നടന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ചേക്കാം. സൂക്ഷിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആണ് ലഹരി കച്ചവടം ചെയുന്നത് , ഒരു പുരുഷനും കൂടെ ഉണ്ട് , എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ആണ് നമ്മളുടെ സമൂഹം മോശം ആകുന്നത് , ലഹരി ഉപയോഗം കൂടി വരുന്ന ഒരു കര്യം എല്ലാവര്ക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് , എന്നാൽ ഇതുപോലെ ആരും അറിയാതെ ആണ് ലഹരി കച്ചവടം നടത്തുന്നത് ,കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/XffYUw6xH5w

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *