11 നാളുകാർക്ക് ശുക്രൻ അടിച്ചു പൊൻ പണം നേടും

ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉദയത്തിനും അസ്തമയത്തിനും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും ആഡംബര ജീവിതത്തിന്റെയും ഘടകമായ ശുക്രൻ . ഈ സമയത്ത് ശുക്രൻ ധനുരാശിയിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ്.ഈ മാസം ശുക്രൻ ഉദിച്ചു. സാധാരണയായി ശുക്രന്റെ ഉദയത്തിന്റെ പ്രഭാവം എല്ലാ രാശിക്കാർക്കും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഈ രാശികളിൽ ഇത് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ശുക്രൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം.ഭാഗ്യഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ തേയ്ച്ചാലും മായ്ച്ചാലും പോകാത്ത ഭാഗ്യം താനെ ആണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് , ഈ മാസം ശുക്രന്റെ ഉദയത്തോടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വൻ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. 11 നാളുകാർക്ക് പൊൻ പണം നേടും,

ജോലിയിൽ പ്രമോഷൻ ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തെ മികച്ച പ്രകടനം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ശമ്പള വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാർത്തകളും ഉണ്ടാകും. ശുക്രന്റെ ഉദയം ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, ഒരു വലിയ കരാർ ലഭിക്കും. ശുക്രൻ ഉദിച്ചുയരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലി സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ശുക്രന്റെ ഉദയം ശുഭകരമാണെന്ന് തെളിയും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിന് യോഗം. സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കൈവരിക്കാനാകും. ശുക്രന്റെ ഉദയം സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ബിസിനസ്സിൽ വൻ ലാഭമുണ്ടാകും. എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ ഈ നക്ഷത്രകക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *