ആനയെ ഓടിക്കാൻ എത്തിയ സംഘത്തെ ആന എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കുന്നു

വനമേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുഷ്യർക്ക് എല്ലാം വളരെ ഭയം ള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് കാട്ടാനകൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ,
നമ്മൾ ഈയിടെ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെ ആയിരിക്കും കട്ടിൽ നിന്നും കാട്ടാനകൾ ജന വാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അവിടെ ഇറങ്ങി വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കേടുപാടുകളും ഒക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം മൂലം ഒട്ടനവധി പേരുടെ സ്വതുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനും എടുത്ത സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം വർത്തയായതാണ് അത് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ കാട്ടാനകളെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി വലിയ താപ്പാനകളുടെ ഒക്കെ പരിശ്രമ ഫലമായി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടും ഉള്ളു.

എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ കാട്ടാനകളുടെ അകാരമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിൽ ആണ് , rrt സംഘത്തിന് നേരെ ആണ് ആന പാഞ്ഞു അടുത്തത് കൊമ്പനെ തുരത്താൻ എത്തിയ സംഗത്തിനു നേരെ ആണ് ആന പാഞ്ഞു അടുത്ത് , ആനകൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങി പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിവ് തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ ആന പരിഭ്രാന്തി പരാതി എന്തങ്കിലും ജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കില്ല , ആന , എന്നിരുന്നാലും കൃഷി നാശം എല്ലാം ആന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *