ഒറ്റയാനെ കണ്ട് ഓടിയവർക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

കട്ടിൽ വസിക്കുന്ന ഒട്ടു മിക്ക്യ മൃഗങ്ങളും ജനവാസ മേഖലകയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സമ്പത്തിനും അത് പോലെ തന്നെ ജീവനും എല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ഭീഷിണി ആയി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പൊതുവെ കൂടുതൽ ആയും കാട്ടാനകൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കയറാറുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ ആയി സാധിക്കും. കാരണം കാട്ടാനകൾ പലപ്പോഴും അതിനു ആഹാരം തേടി കൊണ്ട് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒക്കെ എത്തി പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച പതിവ് സംഭവം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.ഒരു പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം പേടി തോന്നി പോകുന്ന തരത്തിൽ ഒക്കെ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം പലപ്പോഴും ഒക്കെ ആയി നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള റോഡിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുക ആണ് എങ്കിൽ കാട്ടാനയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധത്തിലും അവയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക തന്നെ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ല എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് പോലെ ആനയുടെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആനകൾ ഒറ്റക്ക് ആണെങ്കിൽ അപകടം താനെ ആണ് , ആക്രമണം ചെയ്തത് നിരവധി ആനകൾ ആണ് ഇത് , എന്നാൽ അങിനെ ആന ഇടഞ്ഞു വന് യാത്രക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇത് ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *