15 വർഷത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ആന ഗുരുവായൂർ കീർത്തി

ആനകൾ ഇടഞ്ഞു പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ച ആണ് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ആരും കൊലകൾ കാരണം 15 വർഷത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ആന യുടെ കഥ ആണ് ഇത് , ഗുരുവായൂർ കീർത്തി എന്ന ആന ആണ് ഇങ്ങനെ ആനയുടെ ചട്ടക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തടവിൽ കഴിഞ്ഞത് , പാപ്പാമാരെ ഉപദ്രവിച്ചും കൊന്നും നടന്ന കൊമ്പനെ ഒടുവിൽ ഈ പാപ്പാൻ തന്നെ മെരുക്കിഎടുത്തു , കുട്ടികാലം മുതൽ പ്രശ്നകാരനായ ആനയെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുന്നളിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുക ആണ് മഹേഷ് എന്ന ഗുരുവായൂരിലെ ചട്ടക്കാരൻ. ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുവാൻ ആയി തുടങ്ങിയത്. തന്റെ പാപ്പാന്മാർ ആയ ചട്ടക്കാരി ആക്രമിക്കുന്ന പ്രതീകം ആയിരുന്നു ഗുരുവായൂർ കീർത്തിക്ക്.

രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആണ് കീർത്തിയെ ഗുരുവായൂരിൽ നാടായിരുത്തുന്നത്. അന്ന് ചട്ടക്കാരൻ ആയിരുന്ന ബാബു വിനെ ആന ഉപദ്രവിച്ചതോട് കൂടി ഗോപാല കൃഷ്ണൻ എന്ന പാപ്പാൻ ചട്ടക്കാരൻ ആയി.എന്നാൽ ഇടഞ്ഞ കീർത്തിക്ക് മുന്നിൽ പെട്ട അയാളെ കീർത്തി കുത്തി കൊന്നു. ഇതോടെ ആന ചങ്ങലയിലും ആയി.പിന്നീട് ചങ്ങല അഴിച്ച ആനക്കാരെയും ഉപദ്രവിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ആന വളരെ പ്രശനകാരൻ തന്നെ ആയിരുന്നു , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *