കുങ്കിയാനയുടെ കൊമ്പ് ഒടിച്ച് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം

കാട്ടാനകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മേഖലകയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സമ്പത്തിനും അത് പോലെ തന്നെ ജീവനും എല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ഭീഷിണി ആയി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പൊതുവെ കൂടുതൽ ആയും കാട്ടാനകൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കയറാറുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ ആയി സാധിക്കും. കാരണം കാട്ടാനകൾ പലപ്പോഴും അതിനു ആഹാരം തേടി കൊണ്ട് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒക്കെ എത്തി പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച പതിവ് സംഭവം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

 

 

 

ഭക്ഷണം തേടി ആണ് കാട്ടാനകൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് , വളരെ അതികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കര്യം തന്നെ ആണ് ആണ് ഇങ്ങനെ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു ഓരോ പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആനകൾ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന കാട്ടാനകളെ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു അയക്കാനും കുംകി ആനകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്ച ആണ് എന്നാൽ അങിനെ ആനകൾ തമ്മിൽ കൊമ്പു കോർക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *