ആനകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആനപിടുത്തം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുമോ

കേരളം തീരത്തു വീണ്ടും ആന പിടിത്തം തുടങ്ങുമോ എന്ന ചർച്ചയിൽ ആണ് എല്ലാവരും വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുൻപ്പ് ആന പിടിത്തം നിരോധിച്ചത് ആണ് എന്നാൽ വീണ്ടും ആന പിടിക്കാൻ ഒരുക്കത്തിൽ ആണ് എല്ലാവരും , പ്രതിവർഷം 100-ലധികം ആനകളുടെയും 400-ലധികം മനുഷ്യരുടെയും മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന മനുഷ്യരും ആനകളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, കാട്ടിലെ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാൻ പെൺ ആനകൾക്ക് ഗർഭനിരോധന വാക്സിൻ കുത്തിവയ്ക്കാൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആന-മനുഷ്യ സംഘർഷം രൂക്ഷമായ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കാനാണ് മന്ത്രാലയം നിർദേശിക്കുന്നത്.

 

 

പെൺ ആനകളിൽ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗർഭനിരോധന വിദ്യയാണ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗം. ഇതുവരെ, ഈ വിദ്യ ഏഷ്യൻ ആനകളിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ ആഫ്രിക്കൻ ആനകളിൽ ഈ മാതൃക വിജയകരമായിരുന്നു ,പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഗർഭനിരോധന വാക്സിനുകളുടെ നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണയുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിവ് ആണ് , ആനകൾനിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികളും എടുത്തു തുടങ്ങി കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *