നാളെ ഇടവ സൂര്യ സംക്രമണം വീട്ടിൽ മഹാഭാഗ്യം വന്നു ചേരും

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ള ഒരു ഗ്രഹാം ആണ്സൂര്യൻ. ഈ സമയം സൂര്യൻ അതിന്റെ രാശി മാറുന്നു. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം സൂര്യൻ ശുക്രന്റെ രാശിയായ ഇടവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നു. മെയ് 15 ന് സൂര്യൻ ഇടവം രാശിയിൽ സംക്രമിക്കും. ഇതിനെ ഇടവ സംക്രാന്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും കരിയറിനെയും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നു. ജൂൺ 15 വരെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം സൂര്യൻ ഇടവം രാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത്, തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സ്, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ 12 രാശിക്കും മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും. സൂര്യന്റെ ഇടവം രാശി സംക്രമണം 12 രാശിക്കാരെയും ബാധിക്കും , ഇടവം രാശിയിലെ സൂര്യന്റെ സംക്രമണം മേടം രാശിക്കാർക്ക് അത്ര ശുഭകരമല്ല.

 

 

ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വളരെ മൃദുവായി നിലനിൽക്കും . ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വിജയം ലഭിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കമുണ്ടായേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് മാന്യമായി പെരുമാറുക. ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സംക്രമണ ഫലമായി അഹംഭാവം വർധിക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതം വളരെ അസ്വസ്ഥമായേക്കാം. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അത്ര മികച്ചതായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *